• terapeutické bábiky
  • fixačné pásy
  • polohovanie
  • terapia

Divízia Theracare

Sme mladou rozvíjajúcou sa spoločnosťou, ktorá sa snaží priniesť na slovenský trh výrobky s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou. Výrobcovia sú prevažne z Kanady, Veľkej Británie, Švédska, Nemecka a Čiech. Skôr ako výrobok zaradíme je testovaný sestrami v zariadeniach sociálnych služieb, kde sú výrobky v najvyššej prevádzkovej záťaži.  Naše portfólio sa skladá z výrobkov pre sociálnu rehabilitáciu, polohovanie, bazálnu stimuláciu a každodennú starostlivosť.

Po ukončení vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky som pracovala s deťmi s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Pri práci mi chýbalo veľmi veľa pomôcok, hľadala som ich v zahraničí, keďže u nás to bolo nereálne. Manžel v tej dobe pracoval taktiež v tomto segmente, venoval sa pomôckam pre imobilných.

     Neskôr sme naše skúsenosti spojili a rozhodli sa založiť TheraCare, kde sa snažíme neustále hľadať produkty, ktoré tu chýbajú sú kvalitné a dlho vydržia.  Taktiež vieme poradiť v oblasti výberu a získania pomôcok. V roku 2017 sme založili ďalší projekt www.infora.sk, kde informujeme o všetkom čo sa týka vybavovania pomôcok, tvoríme články o terapiách, informujeme o kurzoch, seminároch a školeniach a novinkách v oblasti ŤZP a nezabudli sme aj na bazár pomôcok.  Neustále sa chceme posúvať dopredu, preto každá Vaša pripomienka a požiadavka je u nás vítaná.

Mgr. Nataša Cvengrošová 

Ing. Matej Cvengroš