Alzheimer

Alzheimer je ochorenie mozgu, pri ktorom postupne dochádza k jeho poškodeniu. Vedie k strate pamäti, schopnosti myslenia a schopnosti vykonávať bežné denné činnosti. 

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, najmä u starších ľudí. Príčina tejto choroby nie je úplne známa, a hoci nie je vyliečiteľná, existujú rôzne terapie a pomôcky, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky a zlepšiť kvalitu života postihnutých a ich rodín.

Terapie pri Alzheimerovej chorobe

  • Lieková terapia – využíva sa na zmiernenie niektorých symptómov, ako sú problémy s pamäťou, zmätenie alebo problémy s myslením. Medzi často predpisované lieky patria inhibítory cholinesterázy (napr. Donepezil, Rivastigmin) a memantín, ktoré môžu pomôcť spomaliť progresiu symptómov.
  • Nelieková terapia  –  zahŕňa rôzne druhy terapií, ako sú kognitívne terapie, terapie zamerané na podporu pamäti, fyzické cvičenie a aktivizácia, ktoré pomáhajú udržať mentálnu a fyzickú aktivitu.

Terapeutické pomôcky

Pri terapiách využívame rôzne terapuetické pomôcky:

alzheimerova-choroba

zdroj foto: www.theracare.sk

Záznamy neboli nájdené...