Alzheimer

je ochorenie mozgu, pri ktorom postupne dochádza k jeho degenerácii. Prejavuje sa znížením kognitívnych funkcii. Pre ich posilnenie mame k dispozícii rôzne metódy terapie, ktoré naozaj fungujú. Veľmi populárne sú najmä špeciálne bábiky.

Záznamy neboli nájdené...