Vzorový reklamačný formulár

Vzorový reklamačný formulár pre odstúpenie od zmluvy

 
Oznámenie o odstoupení od zmluvy


(vyplňte  formulár a pošlite ho naspäť v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy do 14dní od prijatia zásielky)

Adresát: Theracare s.r.o., Ing. Matej Cvengroš, Gregorovej 4, Bratislava, 82103

Oznamujem, že týmto odstupuje, od zmluvy o nákupe tohoto tovaru


……………………………………………………….………………………………………………………………………………………


Dátum objednania tovaru: ………………..…………………………………………………………………………………….


Meno a Priezvisko kupujúceho:……………………………………………………………………………………………...


Fakturačná adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………………….……..


………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Číslo objednávky alebo faktúry: ………………………………………………………………………….……………………………………


Kupná cena má byť vrátená 1:


prevodom na bankovný účet číslo:


................................................ /........................

 

Beriem na vedomie, že náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnej miere kupujúci/spotrebiteľ.


……………………………………………..


Podpis kupujúceho/spotrebiteľa 


……………………………………………


Dátum a miesto