O nás

my

 

Ako vznikol Theracare

    Po ukončení vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky som pracovala s deťmi s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Pri práci mi chýbalo veľmi veľa pomôcok, hľadala som ich v zahraničí, keďže u nás to bolo nereálne. Manžel v tej dobe pracoval taktiež v tomto segmente, venoval sa pomôckam pre imobilných a neustále sa stretával s veľmi slabou ponukou pomôcok na trhu. Preto sme sa rozhodli naše skúsenosti spojiť a založiť TheraCare. Tu sa snažíme neustále hľadať produkty, ktoré na slovenskom trhu chýbajú, sú kvalitné a dlho vydržia. Výrobcovia sú prevažne z Kanady, Veľkej Británie, Švédska, Nemecka a Čiech.

Výrobky sú testované v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb

    Skôr ako výrobok zaradíme do portfólia je testovaný sestrami a opatrovteľmi v zariadeniach, kde sú výrobky v najvyššej prevádzkovej záťaži. Do konečného predaja preto zaraďujeme až výrobky, s ktorými sú priamo v praxi spokojní ako klienti tak aj personál.

Pravidelne sa vzdelávame a prednášame

   Realizovali sme niekoľko prednášok o bábikoterapii a jej účinkoch v praxi a pravidelne sa zúčastňujeme zdravotníckych konferencii, kde získavame nové poznatky. 

Vieme poradiť pracovali sme priamo s klientami 

    Ako špeciálny pedadóg som priamo s klientami DSS realizovala bábiko terapiu, reminiscenčnú a psychomotorickú terapiu. Na základe týchto skúseností vieme poradiť s výberom opatrovateľských, ale aj terapeutických pomôcok. Prešli sme kurzom bazálnej stimulácie na základe ktorého sme zaradili do našej ponuky polohovacie vankúše. Neustále komunikujeme s našimi partnermi sestrami, lekármi a opatrovateľmi priamo v praxi a snažíme sa produktami čo najviac priblížiť ich potrebám.

Založili sme informačný portál pre ŤZP INFORA

    V roku 2017 sme rozšírili ďalší projekt informačný portál www.infora.sk, kde informujeme o všetkom čo sa týka vybavovania pomôcok, tvoríme články o terapiách, informujeme o kurzoch, seminároch a školeniach a novinkách v oblasti ŤZP a nezabudli sme aj na bazár pomôcok.  Neustále sa chceme posúvať dopredu, preto každá Vaša pripomienka a požiadavka je u nás vítaná. 


Mgr. Nataša Cvengrošová 
Ing. Matej Cvengroš