Canisterapia Zmysel života n.o.

kanisterapia

           Maťka ako dlho sa venuješ canisterapii, a ako to všetko vôbec začalo?

          Nezisková organizácia som vznikla v roku 2010, no skúsenosti v oblastí aktivít, terapie, edukácie,  krízovej intervencie s asistenciou psov a integrácie hendikepovaných ľudí do spoločnosti prostredníctvom psov (canisterapie) siahajú už do roku 2005. Nezisková organizácia nesie názov, ktorý presne vystihuje to, čo pre nás psy a pomoc druhým znamenajú. Tiež vystihuje to, čo naše psy znamenajú pre množstvo ľudí, ktorým sme pomohli alebo ktorým stále pomáhame.

         Už odmalička som bola veľká milovníčka zvierat, ale najviac som túžila po vlastnom psíkovi. Keďže boli obidvaja rodičia skôr zameraní na šport a mysleli si, že je to iba detský sen, ktorý ma čoskoro prejde, ostávalo naozaj dlho iba pri snoch. Rodičia mi postupne kupovali škrečky, rybičky, andulky, korytnačky....Skrátka všetky malé zvieratká (ktoré som ale nesmierne milovala), len aby utíšili môj ,,hlad“ po psíkovi. Mysleli si totiž, že by ma to časom prestalo baviť a o psíka by som sa nestarala. Po ôsmych rokoch denno-denného prehovárania sa nakoniec rodičia nado mnou zmilovali a kúpili mi iba 4týždňové šteniatko z útulku.

          Aký to bol pre nás šok, keď sme sa doma dozvedeli, že je chorá a jej šance na prežitie boli minimálne. Bohužiaľ nám do troch dní uhynula a ja som si povedala, že už nikdy viac žiadneho psíka nechcem. Srdce psíčkara sa vo mne ale čoskoro ozvalo opäť, aj keď smútok bol neutíchajúci. A tak mi rodičia v decembri toho istého roku (2001) kúpili Eilinku.  A vtedy to všetko začalo...Začala sa písať kniha nášho života. Dnes už viem, že tá kniha nesie názov ,,Zmysel života“. Eilinka bola moja najlepšia učiteľka, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. V nedožitých 15 rokoch dňa 19.8.2016 navždy zaspinkala.

terapia-so-seniorom

                  Sociálne cítenie som zrejme zdedila po mamine, keďže  má dvoch hendikepovaných súrodencov a ja som s nimi v podstate trávila celé moje detstvo. Pomoc druhým je pre nás niečo prirodzené a nevieme si bez nej predstaviť náš život. Nie je to nič, čo by sme robili nasilu – práve naopak – prichádza to z nášho vnútra, automaticky. Svoj život si už neviem predstaviť bez pomoci druhým – napĺňa ma to a cítim v tom veľkú nádej – nádej pre tých, ktorí pomoc potrebujú.

          Ako čas plynul, zistili sme, že sa dá druhým pomáhať aj prostredníctvom psíkov. Dovtedy to bolo niečo, o čom sa dalo len minimálne dozvedieť z časopisov či kníh. Začali sme úplne od nuly. Nikto nám v tom nepomáhal, boli sme na to sami. Sami s vlastným presvedčením v silu pôsobenia živého tvora (psa) na človeka. Všetko sme si pripravovali sami a za všetko, čo sme sa naučili vďačíme našim psom a ľuďom, pre ktorých sme sa stali súčasťou ich života. Ale ako týždne, mesiace a roky bežali,  uvedomovali sme si stále viac a viac možnosti pôsobenia psov na človeka a tak sme sa začali na túto oblasť pozerať z profesionálnej stránky. Dnes už vieme, že je to to najlepšie, čo sme mohli urobiť, pretože cielenými a systematickými postupmi sa dá ľuďom pomôcť v oveľa širšom spektre, presne tak, ako sa dá neprofesionálnymi a nepremyslenými zásahmi ľuďom veľmi poškodiť.

          Dnes sme vo fáze, kedy spolupracujeme s profesionálmi nielen vo svojich profesiách, ale aj s inými združeniami zaoberajúcimi sa aktivitami, terapiou, edukáciu a krízovou intervenciou. Takisto spolupracujeme a konzultujeme našu činnosť aj s odborníkmi zo zahraničia, s ktorými taktiež spolupracujeme. Sami tvoríme vlastné metodiky práce a všetko si vyskúšame najprv na sebe kým to aplikujeme v praxi.

canisterapia

             Naše psíky cvičíme prostredníctvom pozitívnej motivácie, pretože si myslíme, že je to je najlepšia a najefektívnejšia cesta ako z nich vychovať odolných, rozumných psov, ktorí si dokážu užívať život naplno, mať z neho radosť a k tomu všetkému byť natoľko silní po psychickej aj fyzickej stránke, aby dokázali pomáhať ľuďom minimálne v takej miere ako to robia doteraz a neutrpeli tým žiadne negatívne následky. Welfare (pohoda) psov alebo ich psychohygiena je pri práci, ktorú vykonávajú s ľuďmi veľmi podstatná. Každý zodpovedný majiteľ by si mal svojho psíka dobre poznať. Naše psíky potrebujú po aktivitách alebo terapii s ich asistenciou aktívny psychický oddych. V preklade to znamená, že ich zoberieme von, kde sa môžu dosýtosti vybehať, vyhrať a následne majú možnosť si doma poriadne oddýchnuť a zregenerovať svoje sily.

          Spolu s psíkmi pôsobíme ako intervenčný tím v oblasti aktivít, terapie, edukácie, integrácie a  krízovej intervencie s ich asistenciou. Zaoberáme sa aj ergoterapiou v spojení s aktivitami s asistenciou psov. Nie sme veľká nezisková organizácia – skôr taká ,,rodinná“, ale každý náš člen má bohaté skúsenosti v práci so psami alebo s ľuďmi, ktoré prepájame do praxe a na základe našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti sa do našej činnosti snažíme dávať najviac ako vieme.

padak-terapeuticky

     Cieľové skupiny a aktivity, ktorým sa v našej organizácii venujeme

          Veľkú cieľovú skupinu, s ktorou pracujeme tvoria ľudia hendikepovaní. Ľudia telesne hendikepovaní s mentálnou retardáciou v ľahkom pásme až po ľudí, ktorých diagnózy zo špeciálno-pedagogického, psychologického a medicínskeho hľadiska vykazujú  okrem ľahkého aj stredný, ťažký či hlboký stupeň mentálnej retardácie.  Ľudia, ktorých postihnutia sú väčšinou kombinované/viacnásobné (telesné, mentálne) a zároveň spojené s ďalšími sprievodnými poruchami.

pomahat-canisterapia

V našej praxi sme pracovali alebo stále pracujeme aj so zdravými deťmi v materských, základných školách v rámci zážitkového učenia, čítania, písania aj kreslenia so psíkmi. Pre detičky robíme prednášky formou zážitku, kde im primerane veku sprostredkujeme poznatky z ríše kynológie a učíme ich tak zodpovednému prístupu k psom ako aj iným zvieratám. Tiež ich učíme, že žiadny psík nie je nebezpečný a ich správanie je vždy výsledkom výchovy a prístupu majiteľa. Robíme preventívne programy pre detičky v rámci prednášok (prevencia je vždy ľahšia ako samotná náprava už vzniknutého problému). Zameriavame sa aj na štúdium detskej kresby, z ktorej môžeme doslova ,,čítať“ ako z knižky, a v ktorej vidieť úspešné naplnenie cieľov našich intervencií. Zážitok je veľmi silným a dopredu hnacím motorom aj pre deti, ktoré týmto vystupujú zo zaužívaného stereotypu bežného vyučovania. Ďalšiu našu činnosť v školskom prostredí (pre zdravých, ale aj hendikepovaných žiakov) alebo v inštitúciách zaoberajúcich sa voľným časom tvoria krúžkové aktivity. Ich hlavnou náplňou je kynologická a ekologická tematika, ktorú prepájame aj s integračnými cieľmi, kde sa zdravé deti učia kooperácii a spolužitiu s ľuďmi nejakým spôsobom hendikepovanými. Tiež vedieme krúžky pre ľudí hendikepovaných, ktoré sa už podstatne líšia od krúžkov pre zdravé deti, a v ktoré sú ovplyvnené diagnózou daných klientov.

kanisterapia-s-padakom

          Náplň našich aktivít tvorí aj prednášková činnosť, v ktorej reprodukujeme (podľa cieľovej skupiny poslucháčov) nami získané vedomosti z praxe ako aj nové trendy využívané v tejto oblasti. Cieľovú skupinu poslucháčov nám tvorili už všetky vekové skupiny zdravých ľudí a dokonca aj ľudia hendikepovaní. Prednášky a workshopy realizujeme aj pre iné združenia, ktoré sa zaoberajú danou činnosťou, pre združenia a ľudí z oblasti kynológie, psychológie, špeciálnej, sociálnej pedagogiky, fyzioterapeutov, medicíny, pre inštitúcie akými sú vysoké školy, univerzity, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá voľného času, ale aj pre organizácie, ktoré javia o túto činnosť záujem.  O našich činnostiach ľuďom rozprávame a oboznamujeme ich s ňou aj na rôznych akciách, na ktoré sme pozývaní. Čo sa týka prednáškovej činnosti, aktívne prednášame aj na seminároch či medzinárodných konferenciách ohľadom danej tematiky.

          Ďalšiu cieľovú skupinu, s ktorou sme prišli do kontaktu tvorili dojčatá, mladšie aj staršie batoľatá, ktoré sú v podstate zdravé,  ale potrebujú urýchliť proces odhlieňovania, trávenia či vylučovania. Tieto procesy sme ovplyvňovali prostredníctvom špeciálnej techniky ,,polohovania“, ktorou sa v našej organizácii profesionálne zaoberáme a spolupracujeme s odborníkmi v oblasti fyzioterapie a medicíny. Čo sa týka zdravých ľudí, pracovali sme aj s takými, ktorí sa následkom dnešnej hektickej  doby, uponáhľaného životného tempa či negatívnej životnej udalosti, dostali do veľmi silného stresu, ktorý sa u nich vystupňoval v nervozitu, následne v depresiu a začal im negatívne ovplyvňovať  životnú aj rodinnú situáciu.  

polohovanie-kanisterapia

          V rámci špeciálnej techniky polohovania (u hendikepovaných ľudí), ktorá je súčasťou terapeutického procesu s asistenciou psov sa sústredíme aj na odbúravanie stresu, ktorý môže byť zapríčinený niektorými procesmi v rámci cvičení. Odbúranie stresu sa uskutočňuje prostredníctvom prenosu pozornosti. Klient sa sústredí na psa a nie na proces cvičení. Toto sa realizuje aj pri iných činnostiach - nemusia to byť iba cvičenia.  Tiež sa špecializujeme aj na polohovanie u zdravých ľudí, pri ktorých toto slúži ako relaxačná technika napr. pri odburávaní stresu. Psy nepôsobia na ľudí iba po psychickej stránke, ale sú veľmi nápomocné aj po stránke fyzickej. Táto sa dá ovplyvňovať práve prostredníctvom techniky polohovania (ale nielen tej), pri ktorej pôsobí zároveň teplota tela psa, srsti psa, rytmus jeho dýchania a telo klienta, na ktorého ním pôsobíme.

          Prostredníctvom terapie s asistenciou psov, techniky polohovania a uvoľňovania spazmov či kŕčov tela (väčšinou ležiaciach) ľudí s kombinovanými postihnutiami využívame v spolupráci s vyškolenými fyzioterapeutmi cielený proces fyzioterapie v spojení s terapiou s asistenciou psov, ktorý spočíva v zosúladení polohovania so psami, suchého tepla, perličkového kúpeľa, parafínových zábalov a špeciálnych pomôcok v rámci jednej canisterapeutickej jednotky. Takýto proces umožní klientom naozaj silný prežitok a uvoľnenie sa tak stáva oveľa intenzívnejším čím sa celý proces zefektívni.

senior-canisterapia

 

          Medzi našu hlavnú náplň okrem priameho výkonu aktivít, terapie, edukácie či krízovej intervencie patrí aj integrácia hendikepovaných ľudí, do spoločnosti zdravej populácie ľudí, prostredníctvom psov. Táto činnosť patrí medzi najkrajšie momenty, dokonca aj nášho života. Snažíme sa prostredníctvom psov a aktivít s nimi hendikepovaným ľuďom ukázať aký život vedú zdraví ľudia a dopriať im všetky možnosti, ktoré sú im k dispozícii.

          Organizujeme aj integračno-charitatívne akcie, na ktorých majú hendikepovaní ľudia možnosť zažiť pocit úspechu a sebarealizácie, ktorá je nesmierne dôležitou hodnotou pre ľudský život. Majú tam možnosť kooperácie so zdravými ľuďmi a samozrejme aj so zvieratami.

          Tiež organizujeme akcie na dedinách, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie vzťahu detí voči zvieratám. Je nádherné vidieť postupy, ktoré deti dokážu napr. po roku s vlastnými psíkmi. Tiež organizujeme akcie v rámci iných akcií napríklad v domovoch sociálnych služieb, v rámci základných, materských či stredných škôl alebo zariadení voľného času.

 

          Ak máte záujem o niektorú z činností Zmysla života n.o., neváhajte ich kontaktovať na web stránke: http://www.zmyselzivota.sk/ alebo ich môžete sledovať aj na FB fanpage  https://www.facebook.com/Zmysel-života-no-294557343898719/?fref=ts

Maťke Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.

 

Autor: Mgr. Natasa Cvengrosova a Mgr et Mgr. Martina Michalková Zmysel života n.o