Tréning pamäte seniorov

Cvičenie pre tréning pamäti

      Ako prvá je  pamäť. Ak sa človek sťažuje, že s ňou má problémy, väčšinou má na mysli svoju krátkodobú pamäť – neviem, kde som pred chvíľou položil okuliare, vojdem do kuchyne a zabudol som na čo som tam išiel, alebo v obchode si nespomeniem ani na tých pár vecí, čo som mal kúpiť. Alebo hovorí o problémoch so svojou dlhodobou pamäťou  - vypadávajú mi slová, čo sa mi v minulosti nestávalo, zabúdam mená atď.

     Typov pamäti máme ale oveľa viac. Či už je to spomínaná krátkodobá a dlhodobá, epizodická, ktorá nám uchováva udalosti, sémantická, kde máme naše znalosti , či procedurálnu, ktorá má na starosti formovanie návykov. Niektorí vedci hovoria až o niekoľko desiatkach druhov pamäti.  Je dobre vedieť, že napríklad osoby s demenciou typu Alzheimer majú problémy práve s krátkodobou  a deklaratívnou pamäťou, kde patrí epizodická a sémantická pamäť, ale majú pomerne dlho zachovanú dlhodobú a procedurálnu pamäť, na ktorú sa s nimi môžeme pri tréningoch zamerať.

trening-pamate

zdroj: todayonline.com

Výborným cvičením na pamäť je hra na asociácie, ktorá sa zameriava na pamäť krátkodobú a zároveň precvičuje našu koncentráciu. Ideálne je hrať  toto cvičenie s niekým, minimálne vo dvojici. Na začiatok poviem hocijaké slovo – napríklad JESEŇ. Druhý povie slovo, ktoré s jeseňou súvisí, napríklad LISTY. Ďalší, povie asociáciu len s posledným slovom, teda to, čo súvisí len s listami. Napríklad STROM. A tak to pokračuje, reťaz môže vyzerať nasledovne:

 Jeseň – Listy – Strom – Drevo – Stolička – Kuchyňa – Obed – Tanier – Biela farba – Snehuliak

Pre seniorov s demenciou: samozrejme toto cvičenie upravíme podľa stavu a schopností menším počtom slov ak je to potrebné.

      Ako je vidno, prvé slovo je významovo úplne odlišné od posledného. Hra pokračuje ďalej, otázkou, čo bolo pred posledným slovom, teda: Aké slovo bolo pred SNEHULIAKOM? Ak si na neho spomenieme, pokračujeme ďalej. Aké slovo bolo pred BIELOU FARBOU? Ak sme boli koncentrovaní  a zvolili sme primeraný počet slov, ktorých môže byť na začiatku menej a postupne ich pridávame, vieme úspešne rozmotať našu asociačnú reťaz od konca až na začiatok. Ak sa vám to nepodarilo hneď, skúste tvoriť pred rozmotaním asociačnej reťaze menej asociácií.

     Aj napriek tomu, že naša krátkodobá pamäť, ak si chceme zapamätať niečo len mechanickým opakovaním, nemá tú schopnosť zapamätať si viac ako sedem – plus, mínus o dve slová menej alebo viac  - pri tomto cvičení si vieme vďaka tvorbe asociácií, ako jednej z pamäťových techník zapamätať oveľa viac. Ak nemáme parťáka s ktorým by sme trénovali, môžeme si ráno v novinách podčiarknuť 10 nesúvisiacich slov, zapamätať si ich cez asociačnú reťaz a večer si na ne skúsiť spomenúť. Dôležité je pravidelnosť. Tak ako športovanie má efekt len ak ho robíte dlhšiu dobu v pravidelných intervaloch, rovnako aj tréning pamäti je efektívny len ak sa mu budete venovať každý deň, aspoň na pár minút.

 Cvičenie pre tréning priestorovej orientácie

    Priestorová orientácia je ďalšou z kognitívnych funkcií, na ktorú by sme nemali zabúdať. Niektorí zlomyseľníci síce tvrdia, že ženy žiadnu priestorovú orientáciu nemajú, ale nedajte sa odradiť. Cvičenia na priestorovú predstavivosť sú relatívne náročné. V prípade, že cvičíme s osobou, ktorá má už nejaké obmedzenia v rámci poznávacích funkcii, môžeme vyskúšať na pohľad nenáročné cvičenie.

   Stavanie kociek podľa predlohy. Použiť môžeme aj rôzne iné predmety, ktoré usporiadame do zoskupení ako predlohu a klient ju musí s rovnakými predmetmi identicky uložiť. 

predmety-trening

Na ďalšie cvičenie budeme potrebovať 4 predmety, z toho 2 sú vždy rovnaké. Napríklad 2 lyžičky, 2 ceruzky, 2 vrchnáky, 2 jablká a podobne. Osoba, ktorá s nami cvičí si do každej ruky zoberie jeden z predmetov, to znamená, že napríklad v pravej ruke drží lyžičku a v ľavej jablko. Ten kto predcvičuje si zoberie zvyšné dvojičky predmetov a vždy ukáže, ideálne len jednou rukou, jeden predmet. Úlohou pre cvičiaceho je zdvihnúť ruku s rovnakým predmetom ako mu ukazujeme.
Po každej ukážke, vždy začíname odznova a ruky vrátime na pôvodné miesto. Cvičenie môže vyzerať napríklad takto:

lyžička – jablko – jablko – lyžička – jablko – lyžička – lyžička – lyžička – jablko – lyžička – jablko –jablko

     Ak si chceme zvýšiť náročnosť cvičenia, môžeme si zobrať tri predmety, to znamená, že jedna ruka drží dva predmety a druhá jeden. Následne striedame v ukazovaní kombinácie troch predmetov. Okrem priestorovej orientácie si zároveň cvičíme koncentráciu.

 Precvičovanie reči

     V rámci komplexného tréningu je potrebné precvičovať aj reč a rečové schopnosti. Tu existuje celá škála cvičení. Môžete si  vyskúšať skladať slová z už existujúcich slov.

     Zoberme si napríklad slovo KRASOKORČUĽOVANIE. Pri senioroch s demenciou alebo osobách so znevýhodnením je potrebné písmenká vytlačiť aby ich videli a mali pred sebou. A potom už len vytvárame slová. Po každom, môžeme využiť naše písmenká nanovo. Ako to má teda vyzerať? Zo slova krasokorčuľovanie, viem vytvoriť slová ako  - KOSA, SKORO, ČIARA atď. Keďže slov alebo slovných spojení s ktorých môžete skladať nové slová je nepreberné množstvo, určite sa nemusíte báť, že by ste sa opakovali. 

precvicovanie-reci

Alebo prvé písmeno je K, hľadáme slovo na K - kameň, kosa..., alebo prvá slabika je KRA - hľadáme slová, ktoré začínajú  (končia, nachádza sa v nich) kra - krava, kravata, krasopis... - v tomto type cvičenia je využívaná aj dlhodobá pamäť, ktorá je ako bolo spomínaná u alzheimerikov relatívne dlhšie zachovaná

 Precvičovanie exekutívnych funkcií

     Treťou z kognitívnych funkcií je celá sada exekutívnych funkcií, medzi ktoré patrí schopnosť riešiť problémy, rozhodovať sa, či plánovať.

Príklad cvičenia – zoberte si napríklad päť  farebných ponožiek, pohárikov alebo rôznych predmetov, záleží len na vás a snažte sa vyriešiť zadanie. Ak pracujem so seniorom s demenciou alebo iným zdravotným znevýhodnením opäť cvičenie modifikujem jeho schopnostiam napríklad dám iba 3 predmety.

Zadanie č.1:

Červený pohárik nemôže byť vedľa ružového.

Červený pohárik musí byť vedľa modrého.

Ružový pohárik musí byť naľavo od fialového.

Zelený  je druhý a ružový tretí.

 Zadanie č.2

Modrá ponožka nemôže byť vedľa ružovej ponožky.

Ružová ponožka nemôže byť vedľa zelenej.

Fialová ponožka musí byť naľavo od zelenej.

Modrá ponožka je druhá.

Už len vymýšľanie samotných zadaní je výborným mentálnym cvičením.
ponozkypohare

 Ak vás zaujíma táto problematika a ste z Bratislavy, môžete prísť na jednu z voľných prednášok, ktoré organizujeme v októbri a novembri. Viac informácií nájdete aj na našej stránke www.mnemo.sk.

spracovala: Mgr. Nataša Cvengrošová