Dekubit

Je preležanina, ktorá vzniká dlhodobejším ležaním na lôžku v dôsledku nesprávneho polohovania. Koža sa poškodí a vytvorí hlbokú ranu v miestach. kde vzniká tlak na na postel.  Ide o ranu, ktorá môže zasahovať  najhlbšie štruktúry tkaniva až po kosť.  Ich liečba záleží od stupňa poškodenia kože. Najideálnejšia je však prevencia vzniku dekubitov. Dnes už existuje množstvo antidekubitných pomôcok, ktoré môžete využívať na lôžku a zabrániť tak vzniku poškodenia kože.  Špeciálne vankúše na vykladanie nôh pomáhajú nielen zamedziť vzniku dekubitu ale urýchlujú aj liečbu dekubitu päty. Plachty, ktoré sa pod ležiacimi vobec nekrčia a nevytvárajú tlakové body. 

Záznamy neboli nájdené...