Návod, na správne a bezpečné polohovanie pacienta

 

V tomto článku by sme chceli poradiť rodinám, ktoré ostali v situácii, keď ich príbuzný ostal dlhšie pripútaný na lôžko a potrebujú získať čo najviac informácií o jeho starostlivosti. Zameriame sa na polohovanie pacienta, ktoré je kľúčové v každodennej starostlivosti o ležiaceho.  

Prečo je dôležité polohovať pacienta? 

     Pravidelnosť polohovania pacienta je naozaj dôležitá. Nielenže tým zmiernite bolesť, ale dopomáhame aj svalom, aby sa neskracovali a neatrofovali (nestrácali svalový objem). Toto je dôležité pre ďalšiu rehabilitáciu. Polohovaním tiež predídete neželanému vzniku preležanín - dekubitov. Pri ležiacom príbuznom musíme myslieť na to, že pri dlhšej nečinnosti svalov hrozí, že začnú zmenšovať svoj objem, strácať sa, až do bodu, kedy začne lôžko tlačiť priamo na kosť. Tento tlak, pokiaľ nie je pravidelne uvoľnený, spôsobí preležaniny – tzv. dekubity. Tie môžu mať v začiatkoch podobu modrín a podliatin, ale neskôr už otvorenej rany po kosť.

Polohovanie, ako prevencia pred vznikom preležanín - dekubitov

     Prvé náznaky preležaniny sa objavujú už po 4 hodinách ležania na jednom mieste. Prvé dekubity môžu vzniknúť už po dvoch týždňoch nepolohovania alebo aj nesprávneho polohovania pacienta.  Ak zamedzíte vzniku dekubitov, zabránite vzniku ďalších  infekcií, ktoré ľudia, tým že ležia zvládajú horšie. Liečba dekubitov a rehabilitácia skrátených svalov je aj finančne veľmi náročná. Preto, ak chcete  predísť zhoršeniu zdravotného stavu pacienta a vyhnúť sa finančným výdavkom, je už od začiatku dôležité zabezpečiť lôžko kvalitnými polohovacími, antidekubitnými pomôckami a matracmi. Nesmieme zabúdať aj na antidekubitné plachty. Tie sa nesmú krčiť a vytvárať tlak na kožu.

Pomôcky na polohovanie pacienta

Polohovacie vankúše

     V súčasnosti sú na trhu rôzne pomôcky na polohovanie. Dôležité je však dbať na kvalitu a vyhotovenie. Polohovací vankúš pre chorého ležiaceho pacienta, nemôže byť rovnaký ako vankúš pre kojacu matkuPolohovacie pomôcky pre zdravotne znevýhodnených musia spĺňať základné dôležité kritéria ktorými sú: 

  • Nepriepustný, umývateľný poťah - pri ležiacom pacientovi je časté slinenie, inkontinencia a mokvanie rán. Nepriepustný poťah zamedzí pretečeniu tekutín do vankúša. 
  • Antibakteriálny povrch - najkvalitnejšie sú pomôcky s povrchom Sanitized - je to špeciálna úprava, ktorá zamedzuje množeniu baktérii a vírusov. 
  • Výplň duté vlákno - bežne sa v minulosti dávali do vankúšov polystyrénové guličky. Tieto sú v poriadku napríklad pri spomínaných tehotenských vankúšoch nakoľko na nich neleží osoba celý deň. Guličky sa však po čase stlačia a je potreba ich dopĺňať. Pri celodennom ležaní vydrží taký vankúš krátko. Vankúše na polohovanie pacienta sú plnené dutým vláknom, ktoré sa nestlačí a vydrží niekoľkonásobne dlhšie. 

Polohovacie valce, kliny a podložky a plachty

Polohovacie valce a kliny slúžia na podloženie iba určitej časti tela. Na uľahčenie pretáčania či posadenia, sú k dispozícii polohovacie podložky a plachty - ktoré svojimi klznými vrstvami uľahčujú prácu ošetrujúceho. Výhodou je ich šmykľavý povrch a schopnosť rozložiť celú váhu pacienta na podložku, čím jeho posúvanie hore - dole a na bok nie je tak náročné.  Pre úplný komfort polohovania pacienta odporúčame vybaviť si domácnosť polohovateľnou posteľou a zdravotným polohovateľným kreslom. Tieto pomôcky si je možné aj prenajať v požičovniach zdravotníckych pomôcok. 

Antidekubitné polohovanie pacienta

Úlohou antidekubitného polohovania je odľahčiť kritické miesta na tele, ktoré by tlakom na matrac vytvorili neskôr preležaninu. Týmito miestami sú najmä chrbtica, krížová oblasť, členky, päty, lakte, uši a zápästie. Odľahčujmeme ich práve pomocou antidekubitných pomôcok. V rámci praktických ukážok nižšie, sme použili kliny, valce a vankúše.  

POZOR! Najdôležitejšie je meniť polohu každé dve hodiny a počas noci každé tri hodiny.

 

Poloha na chrbte

Pacient leží na vankúši, ruky sú vyložené nohy podložené, lýtka podložené päty podložené. Dobré je použiť vankúš s dierou po celej dĺžke chrbtice aby sa lôžka nedotýkala chrbtová ani krížová časť. 

funkcne-polohovaniePrínosy polohy na chrbte: Pri tejto polohe odľahčíme chrbtovú a krížovú oblasť a uľahčíme dýchanie. Taktiež je vhodná na spánok, aj ako prevencia deformít, skráteniu, či atrofii (zmenšeniu tkaniva) svalstva. Ležiacemu by mala odľahčiť od bolestí.

 

Poloha na boku 90 ° uhol

Pacienta napolohujeme na bok tak, aby bol otočený 90 ° k podložke. Ruky sú ohnuté v lakťoch, vrchná ruka je podložená vankúšom a spodná ruka je vystretá. Nohy sú obe pokrčené, z toho jedna je vyložená na vankúši a jedna je pod vankúšom. 

polohovaci-vankus

Prínosy polohy na boku v  90 ° uhle

Pri tejto polohe odľahčíme chrbtovú a krížovú oblasť a uľahčíme pacientovi dýchanie. Taktiež je vhodná na spánok, aj ako prevencia deformít, skráteniu, či atrofii svalstva. Ležiacemu by mala odľahčiť od bolestí.  POZOR! Ak je pacient ochrnutý, polohujeme ho len na zdravú stranu. 

 

Šikmá poloha 30 ° 

Pacient je natočený k matracu na 30 °. Jedna noha je rovná a druhá noha je na vankúši vyložená tak, aby bolo odľahčené lýtko, členok a koleno. Hlava je tiež na vankúši. Odkontrolovať si môžeme správnosť polohy tak, že vieme ľahko vložiť dlaň pod kríže a bok pacienta. 

vankus-na-polohovanie

Prínosy polohy v šikmej polohe v 30° uhle

Pri tejto polohe sú od tlaku oslobodené časti v sedacej a krížovej oblasti. V tejto oblasti taktiež dochádza najčastejšie k vzniku dekubitu, ktorý sa náročnejšie hojí a keďže je na chrbte a krížoch, horšie sa ošetruje. Táto poloha je opäť prevenciou deformít a atrofie (zmenšeniu) svalstva. Ležiacemu by mala odľahčiť od bolesti. 

 

Šikmá poloha 130 °

Uhol medzi pacientom a matracom je v tomto prípade 130°. Pacienta narotujeme viac na hrudník a brucho a vypodložíme ho vankúšom. Ruka je vyložená, ohnutá v lakti a jedna noha je rovno vystretá tak, že stehno sa plochou dotýka matraca. Druhá noha je vyložená na vankúši

polohovanie-pacienta

Prínosy v šikmej polohe v 130°

Šikmá poloha je veľmi vhodná na ošetrovanie dekubitov v oblasti krížov a chrbta nakoľko je celá oblasť pekne odkrytá. Umožňuje rozpínanie bedrových a kolenných kĺbov. Je to úľavová poloha, pri ktorej je odľahčený chrbát

NEVHODNÁ PRI: Poloha nie je vhodná pri problémoch s krčnou chrbticou, u pacientov s problémom dýchania a s  problémami v driekovej chrbtici.

Komunikácia s klientom pri polohovaní

Polohovanie pacienta a jeho spoluprácu, významne ovplyvňuje aj komunikácia. Ležiaceho vždy oboznámime s tým, že sa ho ideme dotknúť a čo s ním ideme robiť. Tento krok je veľmi dôležitý, aby nedošlo k silnému preľaknutiu. Celý čas sa pýtame, či manipulácia s jeho telom/končatinami je v poriadku, či ho niečo nebolí, na základe čoho prispôsobujeme manipuláciu tomu, ako reaguje. Ak pacient nekomunikuje, všímame si výrazy tváre a zvuky, ktoré vydáva. My, ako ošetrujúci, napriek tomu stále verbálne komunikujeme.Autor/foto

Mgr. Nataša Cvengrošová