Bábikoterapia

Bábikoterapia je terapia pomocou bábik, ktoré sú špeciálne vyrobené pre pacientov s diagnózou Alzheimer a demencia. 

Bábiky v bábikoterapii

Pomocou bábik sa osoba s demenciou upokojí, prestane ničiť veci okolo seba a zníži sa jej tendencia utekať. Senior s Alzheimerom vidí v bábike vlastné dieťa, o ktoré sa začne starať. Ustúpi agresivita a zvýši sa sociálna interakcia. 

Bábiky v bábikoterapii majú:

  • nepriamy pohľad (priamy pohľad môže ľudí s alzheimerom iritovať), 
  • možnosť vloženia modulu tlkotu srdca - okrem bazálnej stimulácie je možná aj vibračná stimulácia,
  • váhu živého dieťaťa,
  • jemné vlasy a oddelené prsty, 
  • mäkké telo.

Účinky bábik v bábikoterapii

Bábiky majú nasledovné účinky:

  • zníženie agresivity,
  • odbúranie zmätenosti a úzkosti,
  • odbúranie nežiadúcej činnosti,
  • zlepšenie sociálneho správania. 

Človek, ktorý dieťa nemal alebo viac v živote inklinoval k zvieratkám, využíva v terapii psíka a mačku. Bábikoterapia je skutočne účinnou formou terapie stareckej demencie a Alzheimera

babikoterapia

zdroj: www.theracare.sk

Záznamy neboli nájdené...