Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je špeciálna metóda, ktorá sa využíva pri terapii zdravotne znevýhodnených.  Úlohou bazálnej stimulácie je podporiť zmyslové a telesné vnímanie pacienta

Metóda pomáha zlepšiť stav ľudí v bdelej kóme, po cievnej príhode, s mentálnou retardáciou, ale aj seniorom s Alzheimerom alebo demenciou. Je založená na pedagogicko-liečebnom koncepte. Jej autorom je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, špeciálny pedagóg, ktorý pracoval s deťmi s viacnásobným postihnutím. 

Výhody a účinky bazálnej stimulácie u seniorov

  • podpora zmyslového vnímania – stimulácia zmyslov zlepšuje vnímanie prostredia a vlastného tela,
  • zlepšenie komunikácie – posilnenie verbálnej i neverbálnej formy komunikácie zlepšuje vzťah medzi seniorom a opatrovateľom,
  • podpora pohybu a mobility – jemná masáž, pasívne pohyby a polohovanie zlepšujú pohyblivosť a znižujú riziko vzniku kontraktúr a preležanín,
  • zníženie úzkosti a agitácie – stimulácia vyvoláva pocit bezpečia a pokoja,
  • zvýšenie sebavedomia a sebaúcty – pozitívna fyzická interakcia a stimulácia posilňuje pocit vlastnej hodnoty a sebavedomia u seniorov.

Pomôcky pri bazálnej stimulácii

Seniorom pri bazálnej stimulácii asistuje vyškolený personál. Využíva pri tom pomôcky:

  • vankúše
  • špeciálne hračky, 
  • obrázky.

bazalna-stimulacia

zdroj foto: Theracare s.r.o.

Záznamy neboli nájdené...